In English

Study of production system development at GKN Aerospace Engine Systems Sweden - The realisation of a production system

Carl Därnemyr ; Marcus Lindell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-08. Den ändrades senast 2013-05-08

CPL ID: 176703

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek