In English

Calculation method for powering a tramway network

Jakob Edstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 78 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Calculation method, Tram, Tramway, Power demand, Current, Rectifying station, Göteborg, Simulation software, Tractive effortPublikationen registrerades 2013-05-07. Den ändrades senast 2014-02-11

CPL ID: 176656

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek