In English

Manufacturing of PLA-based composites reinforced with cellulose fibers and fibrils

Olof Gabrielsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-07. Den ändrades senast 2013-05-07

CPL ID: 176614

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek