In English

Technology Management in Multi-Technology Corporations. Some Swedish experiences

Ove Granstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1987.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Technology Management, Multi-Technology CorporationsPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 17661

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek