In English

Alternative Anti-Skinning Agents -For Solvent-Borne Woodcare Coatings

Louise Komi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 33 s.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-05-06.

CPL ID: 176591

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek