In English

Askinteraktioner med syrebärare i en CLC-process - enskilda och sammansatta askor

Lisa Eresund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 18 s.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-05-06. Den ändrades senast 2013-05-06

CPL ID: 176587

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek