In English

Undersökning av Scilab för modellbaserad design

Dan Carlsson ; Madilyn Ottosson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-04-29. Den ändrades senast 2014-01-20

CPL ID: 176290

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek