In English

Business Strategy Development A case study in the hydropower market

Ted Nilsson ; Jonatan Liljendahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 91 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:009, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-04-26. Den ändrades senast 2013-04-26

CPL ID: 176201

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek