In English

Development of a Demonstration Tool for Bone Anchored Hearing Aids

Ellen Hultman ; Samantha Lütkeman Pukala
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-04-26. Den ändrades senast 2013-04-26

CPL ID: 176187

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek