In English

Slippery road detection

Marcus Bengtsson ; Christopher Skaloud
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX038/2012, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-04-26. Den ändrades senast 2014-01-29

CPL ID: 176183

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek