In English

Optimizing coordinated multi-point transmission under unreliable backhaul

Zoltán Mayer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX001/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-04-26. Den ändrades senast 2013-04-26

CPL ID: 176171

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek