In English

Evaluation of synthesis variables on the morphology and mesoscopic order of mesoporous titania films and their photocatalytic activities

Ning Yuan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Photocatalysis, ordered mesoporous TiO2 films, microemulsion, crystallite, aging time, humidity, iron dopant.Publikationen registrerades 2013-04-25. Den ändrades senast 2013-04-25

CPL ID: 176156

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek