In English

Activation of methane in presence of nitrogen oxides - Methane oxidation and lean NOx reduction.

Andreas Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: sustainable fuels, biogas, methane, exhaust, climate, catalyst.Publikationen registrerades 2013-04-25. Den ändrades senast 2013-04-25

CPL ID: 176154

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek