In English

Dimensionsmätning av cylindriska objekt med visionsteknik

Magnus Edberg ; Martin Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-04-25.

CPL ID: 176149

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek