In English

Optimizing Sample Preparation Protocols for Multi-modal Imaging Mass Spectrometry

Masoumeh Dowlatshahi Pour
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-04-25. Den ändrades senast 2013-04-25

CPL ID: 176147

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek