In English

Fast Fourier Transform and Fast Multipole Methods for efficent N-particle simulation problems

Atefeh Kazeroonian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 35 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-04-25.

CPL ID: 176130

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek