In English

Sensorviewer 3D View Visualisering av mätdata kring ett tredimensionellt objekt

Christan Fransson ; Simon Ivarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 28 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Denna rapport och examensarbete beskriver datorprogrammet som utvecklats för att visualisera ett inscannat tredimesionellt objekt tillsammans med mätdata insamlad kring objektet. Rapporten är begränsad till de visuella aspekterna av programmet. Visualiseringen av objektet och mätdatan tillsammans löses genom att importera och lägga till objektet i en Java 3d transformgrupp. Denna manipuleras sedan för att anpassa sig till mätdatan med hjälp av tre referenspunkter som anges på det virtuella objektet och samma antal punkter som anges på motsvarande plats på det fysiska objektet. Mätdata kan sedan läsas in och visualiseras som tredimensionella sfärer kring objektet med varierande färgton beroende på det uppmätta värdet och visas med rätt rotation och storlek runt objektet. Arbetet resulterade i ett program som klarar av att läsa in, kalibrera och visualisera ett objekt tillsammans med mätdata i samma fönster, med ett grafiskt gränssnitt för användarinput och navigering.

Nyckelord: Visualisering, mätdata, objekt, java 3d, kalibreringPublikationen registrerades 2013-04-24. Den ändrades senast 2013-04-24

CPL ID: 176070

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek