In English

A proactive approach towards developing a customer-oriented package

Nedko Dochev ; Venkat Narayana Srinivasan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:003, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-04-24. Den ändrades senast 2013-04-24

CPL ID: 176031

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek