In English

Meetings in the public space. Planning for social interaction in Hammarkullen

Nazdar Ghalali
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-04-23.

CPL ID: 176013

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek