In English

CUVZ EDUCATIONAL PARK PILOT PROJECT - In search of ecotourism development and opportunities in Zacapu, Mexico

Neda Sherafat
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-04-23. Den ändrades senast 2013-04-23

CPL ID: 175985

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek