In English

Det moderna goda boendet. Ekologiskt hållbara konceptlösningar.

Susanna Åberg ; LINNÉA LEPISTÖ
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-153, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: BREEAM Communities, Certification system, Conceptual solutions, Ecological sustainability, Ecology, Environment, Exploitation area, Property development, Residential area, Self-sufficiency, Urban development.Publikationen registrerades 2013-04-17. Den ändrades senast 2013-10-14

CPL ID: 175775

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek