In English

Experience feedback among project managers.

NICLAS CARNEBRATT
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013-2, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: project management, knowledge sharing, experience feedback, knowledge transferring, knowledge sharing barriersPublikationen registrerades 2013-04-17. Den ändrades senast 2013-04-22

CPL ID: 175773

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek