In English

Assessment of Remediation by Vacuum Excavation to Preserve Amenity Trees. Application and Evaluation of a Cost-Benefit Analysis Method.

ROGER LINDQVIST
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-167, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Cost-benefit analysis, Beckholmen, remediation, tree appraisal, health risks, contaminated soil, vacuum excavation, Monte Carlo simulationPublikationen registrerades 2013-04-17. Den ändrades senast 2013-04-17

CPL ID: 175768

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek