In English

Correction of shear strength in cohesive soil. A comparison focused on vane tests in west Sweden.

Marcus Jonsson ; Carolina Sellin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-61, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Gothenburg, clay, Göta River (Göta Älv), shear strength, vane test, fall cone test, correction factorPublikationen registrerades 2013-04-17. Den ändrades senast 2013-04-17

CPL ID: 175765

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek