In English

Invisible driving factors counteracting maintenance operations

Anton Andrén ; Anders Brusing
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-04-15. Den ändrades senast 2013-04-17

CPL ID: 175719

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek