In English

Determination of silver release from wound care products

Anna Kaminski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: silver, release, dressing, wound, ICPPublikationen registrerades 2013-04-15. Den ändrades senast 2013-04-15

CPL ID: 175704

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek