In English

Vem har befälhavaransvar på en fritidsbåt? En rättsdogmatisk studie av gällande rätt avseende befälhavarskap på fritidsbåt i samband med sjöfylleri.

Who has the master’s liability on a leisure boat? A law dogmatic study in current law regarding the master’s liability on leisure boat regarding marine intoxication.

Jasmine Brandt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 66 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Denna studie är en rättsdogmatisk studie som behandlar vem som är befälhavare på en fritidsbåt, samt vem som enligt sjölagen 20:4 har en uppgift som är av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss, i samband med sjöfylleri. Slutsatsen är att lagen är svår att tolka. Många, inkluderat många av landets domstolar, utgår ifrån att den som framför båten är ensam ansvarig för båtens framförande, det vill säga båtens befälhavare, och därmed den enda i båten som måste vara nykter. Men är det verkligen lagens andemening? Av rättskällorna kan man uttyda att det i de flesta fall är ägaren till fritidsbåten som anses vara befälhavare, om han finns ombord. Och för att kunna avsäga sig sitt ansvar, om ägaren till exempel skulle vilja konsumera alkohol, så måste en överlämning av hela befälhavar-ansvaret ske. Överlämningen utförs genom att fullständig information om båten, aktuell sträcka, lagar och regler, säkerhetsanordningar, sjökort och så vidare ges. Det skall finnas en överenskommelse, och den som tar på sig ansvaret skall vara medveten om vad det innebär. Den person som först och främst har en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjös på en fritidsbåt är befälhavaren. Andra personer som har en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss är till exempel föraren, och andra som hjälper till med navigeringen och manövreringen av båten.

Nyckelord: Sjöfylleri, Befälhavaransvar, Sjölagen, Uppgift som är av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss.Publikationen registrerades 2013-04-12. Den ändrades senast 2013-04-12

CPL ID: 175663

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek