In English

Characterisation of starch properties in retorted products

Raghda Mandlawy
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: starch, modified starch, viscosity, retortPublikationen registrerades 2013-04-09. Den ändrades senast 2013-04-09

CPL ID: 175538

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek