In English

Business Development in the Music Industry: Leveraging In Flames’ Brand to Generate New Sources of Income

Dastan Namousi ; Axel Berglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 89 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:007, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-04-04. Den ändrades senast 2013-04-05

CPL ID: 175327

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek