In English

Logistics Centralization Approach to the Low Demand Markets - A Case Study in Sporting Goods Company

Jane Fenny
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:099, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 175284

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek