In English

A Comparative Study of Two Regional Innovation Systems

Snöfrid Börjesson Herou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2013:010, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 175265

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek