In English

Air dinner - Design of modern and sustainable tableware

Rikard Rehnmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-03-27. Den ändrades senast 2013-04-08

CPL ID: 175091

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek