In English

Gear whine noise excitation model

Ivar Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:05, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 175061

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek