In English

Design methodology of 3D sounds for in-vehicle auditory information systems

Vijendra Bhat ; Yidan Lai
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:4, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Earcons, auditory icons, 3D sounds, sound design, psychoacoustics, intelligent transport systemsPublikationen registrerades 2013-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 174786

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek