In English

The influence of boundary conditions on sound insulation

Christoffer Janco
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:51, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Sound insulation, sound transmission, boundary conditionsPublikationen registrerades 2013-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 174785

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek