In English

Optimering av operationsprioritering i tillverkningsprocess med hjälp av datorsimulering

Optimisation of prioritisation principle in manufacturing using computer simulation

Carl-Johan Guldstrand ; Jonathan Rothstein
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-03-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 174692

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek