In English

Business Model Innovation An empirically derived framework for early stage business model innovation

Johan Geterud ; Samuel Tegern
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 98 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2012:100, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-03-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 174670

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek