In English

Opportunity research for implementation of an innovative social community on the Chilean gastronomical market

Anders Nyberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-03-13. Den ändrades senast 2013-04-18

CPL ID: 174644

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek