In English

Bismuth-containing multiferroics; Synthesis, structure and magnetic properties

Shengzhen Cai
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 37 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-03-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 174605

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek