In English

Aging of polymer in diesel and biodiesel blended fuel

Kalim Ullah
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: biodiesel, renewable, antioxidants, cracksPublikationen registrerades 2013-03-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 174601

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek