In English

Modeling of moisture migration through chocolate

Haris Hondo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: moisture migration, Fickian diffusion, swelling kineticsPublikationen registrerades 2013-03-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 174592

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek