In English

Kungstorget redefined fragments of the past - outlines for tomorrow's trading

Alexandra Lindberg ; Maria Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-03-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 174502

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek