In English

The effect of temperature and material on mains pipe breaks in Gothenburg

Valeria Milone
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:160, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: water mains, pipe break, materials, correlation, temperaturePublikationen registrerades 2013-03-07. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 174501

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek