In English

How Supply Chain Risks can be incorporated into the Supplier Selection Process

Marcus Larsson ; Carl Reiman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2013:004, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-03-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 174397

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek