In English

Synthesis of P-Chirogenic Building Blocks for PNN-type Aminophosphine Ligands

Fredrik Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 174197

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek