In English

Shore-side power supply - a feasibility study and a technical solution for an on-shore electrical infrastructure to supply vessels with electrical power while in port

Patrik Ericsson ; Ismir Fazlagic´
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. 147 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 174062

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek