In English

Framework for finding and evaluating opportunities for PEXa

Ravi Subramanian Venkateswaran
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173995

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek