In English

An ecosystem services approach to guide densification exploring the relationship between green structures and densification

Helena Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173943

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek