In English

Altering prototypes - Interventions in an edible urban landscape

Elin Wedel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173942

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek