In English

Barriers to Exploratory Innovation Projects Managing the exploitation bias in large established firms

Klas Degeryd ; Erik Graffner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 82 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2013:005, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-02-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 173880

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek